Håll Facklan Högt

“Hold the Torch High” - from Requiem for Peace

Larry Nickel
 

if SoundCloud audio, above, is not working, please try a different browser like Google Chrome


Tänd hoppets fackla i kvävande kväll,

Light the torch of hope,


blås levande själ i dess låga.

Blow living soul into its flame.


Än ligger glöden på altarets häll

Still there is glow on the altar


och gudarna kan vi fråga.

Still the gods are there to be asked.Håll facklan högt

Hold the torch high

Låt ljuset skina av kärlek och fred,

Shine the light of love and peace.

få skina av kärlek och fred.Vår människovärld har mörknat ner,

Our human world is getting darker,


men åter skall eldarna  tändas

But the fires can still be lit


och vigda facklor som klarhet ger

And the torches can still give clarity


med budskap kring landen sändas.

With a message sent around the world.

buy the CD here