Requiem for Peace - Hiroshima lacrimosa
in Japanese
 


A-no sen-ko-ga
That flash of light!

Wa-su-re e yo-ka
How could I ever forget!,

Shun-ji-ni gai-to no san-man wa ki-e
In a moment thirty thousand people vanished


Ch-chi o kaese
Bring back the fathers

Ha-ha o kaese
Bring back the mothers

Toshi-yori o kaese
Bring back the old people

Kodomo o kaese
Bring back the children

Watashi o kaese
Bring me back

Watashi ni tsunagaru nin-gen o kaese
Bring back the human beings I had contact with.

Ningen no ningen no yo no aru kagiri*
For as long as there are human beings, a world of human beings

Kuzurenu heiwa o
unbroken peace,

Heiwa o kaese
bring back peace.