Requiem for Peace - Dvadtsat Vosyem Shtïkovïkh
in Russian
 


Nye bïvat’ tibye v zhivikh
You are no longer among the living,

So snyegu nye vstat
You cannot rise from the snow.

Dvadtsat vosyem shtïkovïkh
Twenty-eight bayonet wounds,

Ognyestryelnïkh pyat’
Five bullet wounds

Gorkuyu obnovushku
A bitter new shirt (shroud)

drugu shila ya
For my beloved I sewed.

Lyubit lyubit krovushku
loves, loves droplets of blood

Ruskaya zyemlya
The Russian earth

(The Russian soil loves droplets of blood)